Wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowawczych (500+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w miesiącu wrześniu 2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 września 2020

Przelewy na konto bankowe:

Zasiłek rodzinny – 15 wrzesień 2020 r.

Świadczenie wychowawcze 500+ - 15 wrzesień 2020 r.

Fundusz alimentacyjny – 25 wrzesień 2020 r.

Wypłaty w formie gotówkowej: Punkt kasowy w Urzędzie Gminy w Zabrodziu

Świadczenia rodzinne i wychowawcze 500+ - 15 wrzesień 2020 r.