OGŁOSZENIE O NABORZE STAŻYSTY/STAŻYSTKI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 września 2020

Dyrektor Żłobka Gminnego w Adelinie zaprasza osoby zarejestrowane jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wyszkowie do składania ofert na odbycie stażu na stanowisku "pracownik pomocniczy w żłobku" w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi, finansowanego ze środków rezerwy ministra właściwego do spraw pracy.

Miejsce wykonania stażu: Żłobek Gminny w Adelinie, Adelin 46 07-230 Zabrodzie

Wymagania:

  • miejsce zamieszkania na terenie wsi

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem telefonu: 601 142 787 - Dyrektor Żłobka Gminnego Pani Eliza Powierża lub wiadomość e-mail: zlobekadelin@wp.pl  w celu uzyskania szerszych informacji i zgłoszenia swojej kandydatury.

Termin zgłoszeń upływa 02.10.2020r.

Odpowiadając na ogłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

Administratorem Państwa danych osobowych w procesie rekrutacyjnym jest Dyrektor Żłobka Gminnego w Adelinie. Inspektor ochrony danych kontakt: ochronadanych@zabrodzie.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji osób do odbycia stażu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz administratora. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed  jej cofnięciem. Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Przysługuje Państwu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Przetwarzanie podanych danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.