Przysztosowanie pomieszczeń strażnicy OSP w Słopsku na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu dla potrzeb turystyki i rekreacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 października 2020