Przystosowanie pomieszczeń strażnicy OSP w Słopsku na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu dla potrzeb turystyki i rekreacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 maja 2019

W dniu 17 maja 2019 roku w Warszawie została zawarta umowa  pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Słopsku  w ramach Europejskiego  Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” na zadanie  pn. „Przystosowanie pomieszczeń strażnicy OSP w Słopsku na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu dla potrzeb turystyki i rekreacji” mająca na celu: rozwój infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Środki finansowe przekazane na realizację operacji to  300 000,00 zł.

.