Urząd Gminy w Zabrodziu

Symboliczne otwarcie Gminnego Żłobka w Adelinie, kuchni oraz Spółdzielni Socjalnej Integracja

14 września 2020

W piątek 11 września odbyło się symboliczne otwarcie Gminnego Żłobka w Adelinie, kuchni oraz Spółdzielni Socjalnej Integracja, które rozpoczęły swoją działalność tuż przed wybuchem pandemii.

Na otwarcie przybyli m.in. I Wicewojewoda Mazowiecki Pan Sylwester Dąbrowski, Starosta Powiatu Wyszkowskiego Pan Jerzy Żukowski, Kierownik Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Pani Justyna Jakubiak, Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pani Joanna Bala, Radna Powiatu Wyszkowskiego Pani Ewa Bartosiewicz, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie Pani Beata Kiliańczyk – Szawłowska, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wyszkowie Pani Wiesława Gietka, opiekun biznesowy z ramienia MOWES na etapie tworzenia spółdzielni Pan Paweł Pyrzyński, Prezes sąsiadującej z nami Spółdzielni Socjalnej Pożytek Pani Ewelina Gzowska, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Pan Rafał Jaźwiński, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu Pani Nina Kacprzuk, Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Mostówce Ks. Janusz Grygier oraz Radni Gminy Zabrodzie, dyrektorzy szkół, Dyrektor Gminnego Żłobka w Adelinie Eliza Powierża oraz Prezes Spółdzielni Socjalnej Integracja  Pani Paulina Turek.

Remont i adaptację pomieszczeń dla Gminnego Żłobka w Adelinie wykonano w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ MALUCH+”  za kwotę 411 731,79zł. brutto, w tym z dofinansowania  276 658,00 zł oraz wyposażono za kwotę 55 000 zł. Obecnie do żłobka uczęszcza 8 dzieci. Jest to pierwszy publiczny żłobek na terenie Powiatu Wyszkowskiego. Rodziców zainteresowanych pobytem dziecka w żłobku zapraszamy do kontaktu.

Kuchnia została wyremontowana i zaadaptowana dzięki udzielonemu wsparciu  finansowemu w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Całkowity koszt wyniósł 359 742,72 zł, z czego przyznana kwota dotacji to 80 000,00 zł.

W marcu rozpoczęła swoją działalność Spółdzielnia Socjalna „Integracja”. Misją spółdzielni jest tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mającym trudności w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy, w tym osób niepełnosprawnych. Spółdzielnia otrzymała wsparcie na dofinansowanie 5 miejsc pracy oraz na zakup wyposażenia z projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim – IWES 3” Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Obecnie pracownicy gotują dziennie około 300 posiłków do placówek oświatowych na terenie gminy Zabrodzie oraz sąsiednich gmin.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie