Urząd Gminy w Zabrodziu

Ogólna klauzula informacyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabrodziu

14 sierpnia 2018

Na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO)

informujemy, że: 

 

Wskazane powyżej prawa, możesz realizować pisząc na adres email: ochronadanych@zabrodzie.pl, pocztowy; Gminny Ośrodek kultury w Zabrodziu, ul. Wł. St. Reymonta 2, 07-230 Zabrodzie  lub składając pismo osobiście w siedzibie Administratora.