Urząd Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

W środę 2 września 2020 r. odbyło się podpisanie trzech umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pierwsza z umów dotyczyła dofinansowania w wysokości 50 000 zł na realizację zadania "Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zabrodzie".

3 września 2020
Czytaj więcej o: Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zabrodzie

„Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zabrodzie” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 50 000,00 zł.

3 września 2020

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacja zadania pod nazwą: ”Usuwanie odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag” . Urząd Gminy Zabrodzie zaprasza do składania ofert cenowych na jego realizację.

Planowany termin realizacji 01.09-31.11.2020r. Planowana ilość wnosi :

  • siatki, sznurki-2 tony
  • folia biała i czarna -12 ton
  • opakowania po nawozach typu big-bag -1 tona 

Wykonawca musi posiadać zezwolenie na  zbieranie oraz transport w/w odpadów. Oferta powinna zawierać  ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów odpadów oraz łączną cenę netto/brutto. Do oferty należy dołączyć kopię w/w zezwoleń.

Oferty należy składać drogą elektroniczą na adres urzad@zabrodzie.pl do dnia 03.09.2020r. Szczegółowe informacje pod numerem tel. (029)642-31-68.

28 sierpnia 2020
Przejdź do - Nadanie stopnia nauczyciela mianowanego

Nadanie stopnia nauczyciela mianowanego

W dniu 27 sierpnia 2020 r. odbyło się  wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego. Po złożeniu ślubowania troje nauczycieli Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zabrodziu odebrało z rąk  Wójta Gminy Pana Krzysztofa Jezierskiego akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

27 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Nadanie stopnia nauczyciela mianowanego

Narodowe czytanie

21 sierpnia 2020