Urząd Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Odbiór azbestu w 2015 roku

Urząd Gminy w Zabrodziu zawiadamia, że wnioski o odbiór wyrobów zawierających azbest (eternit), w związku z planowanym pozyskaniem dotacji ze środków WFOŚiGW w Warszawie, przyjmowane będą jeszcze do dnia 31 lipca 2015 r.

14 lipca 2015
Czytaj więcej o: Odbiór azbestu w 2015 roku

Rozprawa administracyjna

Wójt Gminy Zabrodzie zawiadamia, że w dniu 24.07.2015 r. o godzinie 18:00 w budynku szkolnym
w Kicinach (07-230 Zabrodzie, Kiciny 52), odbędzie się rozprawa administracyjna
otwarta dla społeczeństwa w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy królików do 162,4 DJP na działce nr ew. 106/1 w miejscowości Płatków gm. Zabrodzie.

15 lipca 2015
Czytaj więcej o: Rozprawa administracyjna

Ogłoszenie

Urząd Gminy w Zabrodziu informuje, że Rada Gminy w Zabrodziu w dniu 19 czerwca 2015 r. podjęła uchwałę nr VII/36/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zabrodzie na okres od 10 lipca 2015 r. do 09 lipca 2016 r.

Wysokość cen i stawek opłat dla wszystkich taryfowych grup odbiorców jest następująca:

  1. cena za 1 m3 dostarczonej wody – 2,45 zł
  2. cena za 1 m3 odprowadzonych do kanalizacji ścieków – 3,55 zł
  3. miesięczna stawka opłaty abonamentowej od odbiorcy wody – 2,45 zł

Do wyżej wymienionych cen i stawek opłat doliczany będzie należny podatek VAT.

6 lipca 2015

Zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów

W załączeniu przekazujemy decyzje o umorzeniu zmian gleboznawczej klasyfikacji gruntów terenu gminy Zabrodzie, wykonanych w ramach projektu "Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dotyczących budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych".

25 czerwca 2015
Czytaj więcej o: Zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Drodzy dyrektorzy i nauczyciele, szanowni rodzice, kochane dzieci!!!

HerbKoniec roku szkolnego to czas upragniony dla uczniów, ale też czas wypoczynku dla nauczycieli. Z tej okazji składamy dyrektorom szkół i całej kadrze pedagogicznej podziękowania za trud i odpowiedzialność, a Wam, drodzy uczniowie gratulujemy kolejnego roku nauki i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, będącej trampoliną do sukcesu w dalszym życiu.
Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż zawód nauczyciela należy do zawodów zaufania publicznego i wymaga specjalnych standardów moralnych i wysokiej jakości usług.

2 lipca 2015
Czytaj więcej o: Drodzy dyrektorzy i nauczyciele, szanowni rodzice, kochane dzieci!!!

Dokumentacja w sprawie rozbudowy fermy królików w Płatkowie

W nawiązaniu do obwieszczenia Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 18.06.2015 r. Urząd Gminy w Zabrodziu przedstawia do publicznego wglądu dokumentację zgromadzoną w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy królików do 162,4 DJP, na działce nr ew. 106/1 w miejscowości Płatków, gm. Zabrodzie.

1 lipca 2015

Obwieszczenie

Wójt Gminy Zabrodzie zawiadamia, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy królików do 162,4 DJP, na działce nr ew. 106/1 w miejscowości Płatków, gm. Zabrodzie.

18 czerwca 2015
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Zawiadomienie o uzgodnieniach i opiniach właściwych organów

Wójt Gminy Zabrodzie zawiadamia, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy królików do 162,4 DJP, na działce nr ew. 106/1 w miejscowości Płatków, gm. Zabrodzie:

18 czerwca 2015
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o uzgodnieniach i opiniach właściwych organów