Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+

Terminy składania wniosków:

Od 1 lipca 2020 r. – elektronicznie (internetowo poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia   lub portal PUE ZUS)

Od 1 sierpnia 2020 r.- tradycyjnie (papierowo)

24 czerwca 2020
Czytaj więcej o: ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZABRODZIU INFORMUJE

Świadczenie wychowawcze 500+ na dzieci, które posiadają już uprawnienie i świadczenie jest wypłacane nie wymaga dopełniania dodatkowych formalności w 2020 r.  poprzez składanie wniosku o przedłużenie świadczenia.

Świadczenie 500+ zostało przyznane na przedłużony okres do  31 maja 2021 r. Obecnie składają Państwo wnioski na nowo urodzone dzieci.

Wnioski papierowo o świadczenie jednorazowe „Dobry start”, fundusz alimentacyjny oraz świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2020/2021 przyjmujemy od 1 sierpnia 2020 r. Natomiast od 1 lipca 2020 r. o ww. świadczenia na nowy okres zasiłkowy można występować WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej (internetowo poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS).

9 czerwca 2020

Wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowawczych (500+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w miesiącu czerwcu 2020 r.

Przelewy na konto bankowe:

Zasiłek rodzinny – 15 czerwiec 2020 r.

Świadczenie wychowawcze 500+ - 15 czerwiec 2020 r.

Fundusz alimentacyjny – 25 czerwiec 2020 r.

Wypłaty w formie gotówkowej: Punkt kasowy w Urzędzie Gminy w Zabrodziu

Świadczenia rodzinne i wychowawcze 500+ - 15 czerwiec 2020 r.

9 czerwca 2020

Wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowawczych (500+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w miesiącu maju 2020 r.

Przelewy na konto bankowe:

Zasiłek rodzinny – 15 maja 2020 r.

Świadczenie wychowawcze 500+ - 14 maja 2020 r.

Fundusz alimentacyjny – 25 maja 2020 r.

Wypłaty w formie gotówkowej: Kasa Banku PBS w Wyszkowie Oddział w Zabrodziu

Świadczenia rodzinne i wychowawcze 500+ - 15 maja 2020 r.

13 maja 2020

Informacja GOPS w Zabrodziu

W obliczu zagrożenia epidemią koronawirusa i zasadami dotyczącymi ograniczeń   w przemieszczaniu się, wychodząc naprzeciw Państwa problemom, a w szczególności mając na uwadze wyjątkowo trudną sytuację osób doznających przemocy w rodzinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu wprowadził bezpłatną pomoc w formie konsultacji telefonicznych, prowadzonych przez asystenta rodziny GOPS w Zabrodziu, który będzie pełnił dyżur w każdy wtorek w godz. 14.00-17.00 i czwartek w godz. 12.00-15.00, pod numerem telefonu 29 757 12 62 (wew. 26).

17 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Informacja GOPS w Zabrodziu

Wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowawczych (500+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w miesiącu kwietniu 2020 r.

Przelewy na konto bankowe:

Zasiłek rodzinny – 9 kwietnia 2020 r.

Świadczenie wychowawcze 500+ - 8 kwietnia 2020 r.

Fundusz alimentacyjny – 27 kwietnia 2020 r.

Wypłaty w formie gotówkowej: Kasa Banku PBS w Wyszkowie Oddział w Zabrodziu

Świadczenia rodzinne i wychowawcze 500+ - 10 kwietnia 2020 r.

Zachęcamy Państwa do zmiany formy realizacji świadczeń z wypłaty gotówkowej na sposób wypłaty w formie przelewu na konto.  Taka forma przekazywania świadczeń ułatwi Państwu dostęp do środków.

7 kwietnia 2020

Wydawanie paczek żywnościowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje, że w dniu 18 lutego 2020 r. w godzinach 15.00-17.00 wydawana będzie żywność dla osób, które zgłosiły się do GOPS Zabrodzie i zostały zakwalifikowane do otrzymania paczek żywnościowych (Podprogram 2019).

PUNKT WYDAWANIA ŻYWNOSCI:
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Adelinie – siedziba  Zabrodzie ul. Reymonta 47 (sala 101).

14 lutego 2020

Rehabilitacja domowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje, iż Centrum Rehabilitacji „Sprawność” ma Państwu do zaoferowania rehabilitację domową w ramach NFZ w miejscu zamieszkania lub przebywania pacjenta. Oznacza to, że fizjoterapeuta przeprowadza zabiegi rehabilitacyjne w warunkach domowych pacjenta.

11 lutego 2020
Czytaj więcej o: Rehabilitacja domowa