Urząd Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zaproszenie na XXI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.15zzx ustawy z dnia  2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020r. poz.374 ze zm.) zwołuję Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie nr XXI z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość na dzień 26 listopada 2020 roku o godz. 13.00.

23 listopada 2020
Czytaj więcej o: Zaproszenie na XXI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zabrodzie

Szanowni Państwo!

Przypominamy, iż Gmina Zabrodzie realizuje Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków w oparciu o Uchwałę nr XVII/129/2020 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 25-06-2020r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zabrodzie.

Jest to Program, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości maksymalnie 50% kosztów budowy, jednak nie więcej niż 5 000,00zł.

17 listopada 2020
Czytaj więcej o: Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zabrodzie

Zamknięcie dla ruchu odcinków dróg gminnych

W związku z budową wyniesionych przejść dla pieszych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020, na okres wykonywania prac wyłączone będą z ruchu następujące odcinki dróg:

  1. w dniach 10-12 listopada (wtorek –czwartek) – Dębinki, ul. C.K.  Norwida na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Współną i ul. Św. Rocha
  2. w dniach 16-18 listopada (poniedziałek - środa)  - Zazdrość/Gaj ul. Leśna na wys. krzyża pomiędzy ul. Poziomkową i ul. Spacerową
  3. W dniach 12-14 listopada (czwartek - sobota) – Mostówka ul. Kolejowa pomiędzy ul. Leśną i ul. Słoneczną.

Okres wyłączenia z ruchu może ulec  zmianie.

Za utrudnienia przepraszamy.
Urząd Gminy Zabrodzie

9 listopada 2020
Przejdź do - Budowa placu zabaw w miejscowości Adelin
Przejdź do - Odnowienie świetlicy wiejskiej w Zabrodziu

Zaproszenie na XIX Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1378 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374 z późn. zm.)  zwołuję Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie Nr XX z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, na dzień 5 listopada 2020 roku o godz. 14:00

2 listopada 2020
Czytaj więcej o: Zaproszenie na XIX Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Przystosowanie pomieszczeń strażnicy OSP w Słopsku na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu dla potrzeb turystyki i rekreacji

W dniu 17 maja 2019 roku w Warszawie została zawarta umowa  pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Słopsku  w ramach Europejskiego  Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” na zadanie  pn. „Przystosowanie pomieszczeń strażnicy OSP w Słopsku na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu dla potrzeb turystyki i rekreacji” mająca na celu: rozwój infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Środki finansowe przekazane na realizację operacji to  300 000,00 zł.

20 maja 2019
Czytaj więcej o: Przystosowanie pomieszczeń strażnicy OSP w Słopsku na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu dla potrzeb turystyki i rekreacji