Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wspieraj seniora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje o realizacji programu koordynowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ,,Wspieraj Seniora”.

Program skierowany jest do osób w wieku powyżej 70 roku życia, które w czasie pandemii pozostają w domu i nie mogą skorzystać z pomocy rodziny lub sąsiadów. Pomoc jest realizowana w postaci usługi polegającej na zrobieniu niezbędnych zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej).

28 października 2020
Czytaj więcej o: Wspieraj seniora
Przejdź do - Paczki dla seniorów

Paczki dla seniorów

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu w imieniu seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie serdecznie dziękują za przekazanie 50 paczek przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża  w Wyszkowie.
Paczki zostały dostarczone seniorom w dniach od  08-12.10.2020r. przez pracowników GOPS Zabrodzie do miejsca ich zamieszkania.
W myśl słów św. Jan Paweł II „Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi” dziękujemy PCK za okazaną bezinteresowna pomoc oraz wsparcie osób potrzebujących, którzy są w trudnej sytuacji życiowej.

14 października 2020
Czytaj więcej o: Paczki dla seniorów

Wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowawczych (500+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w miesiącu październiku 2020 r.

Przelewy na konto bankowe:

Zasiłek rodzinny – 15 październik 2020 r.

Świadczenie wychowawcze 500+- 15 październik 2020 r.

Fundusz alimentacyjny – 26 październik 2020 r.

Wypłaty w formie gotówkowej: Punkt kasowy w Urzędzie Gminy w Zabrodziu

Świadczenia rodzinne i wychowawcze 500+ -

15 październik 2020 r.

8 października 2020

Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2020/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje, że od dnia  25 sierpnia 2020r. przyjmuje wnioski na pomoc w formie  dożywiania dzieci w szkołach  i przedszkolach  w roku  szkolnym 2020/2021 w okresie od  02 września 2020 do 31 grudnia 2020.                   
Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza: 792,00zł.

24 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2020/2021

Informacja

Wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowawczych (500+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w miesiącu sierpniu 2020 r.

Przelewy na konto bankowe:

Zasiłek rodzinny – 17 sierpień 2020 r.

Świadczenie wychowawcze 500+ - 17 sierpień 2020 r.

Fundusz alimentacyjny – 25 sierpień 2020 r.

Wypłaty w formie gotówkowej: Punkt kasowy w Urzędzie Gminy w Zabrodziu

Świadczenia rodzinne i wychowawcze 500+ - 17 sierpień 2020 r.

14 sierpnia 2020
Przejdź do - Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa

W trosce o najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy w dniach 23 lipca podjęliśmy się dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujący.

6 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Pomoc żywnościowa

Wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowawczych (500+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowawczych (500+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w miesiącu lipcu 2020 r.

Przelewy na konto bankowe:

Zasiłek rodzinny – 15 lipiec 2020 r.

Świadczenie wychowawcze 500+ - 15 lipiec 2020 r.

Fundusz alimentacyjny – 27 lipiec 2020 r.

Wypłaty w formie gotówkowej: Punkt kasowy w Urzędzie Gminy w Zabrodziu

Świadczenia rodzinne i wychowawcze 500+ - 15 lipiec 2020 r.

 

14 lipca 2020

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, ŚWIADCZENIA RODZINNE 2020/2021

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 2020/2021

Terminy składania wniosków:

Od 1 lipca 2020 r. – elektronicznie (internetowo poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia   lub portal PUE ZUS)

Od 1 sierpnia 2020 r.- tradycyjnie (papierowo).

24 czerwca 2020
Czytaj więcej o: FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, ŚWIADCZENIA RODZINNE 2020/2021